Kim jestem?
Dobre pytanie – kim nie jestem? W skrócie humanistą o wrażliwej artystycznej duszy. W realu historykiem, fotografem – fotoedytorem, warsztatowcem, redaktorem, nauczycielem, do niedawna przedsiębiorcą – piwowarem, warzącym własne piwo.
Od wielu lat pasjonuję się fotografią, szczególnie klasyczną – analogową, w aspekcie medium i tajemnic jakie w sobie kryje. W ostatnim czasie zwracam się też w kierunku technik szlachetnych w fotografii.
Czym się zajmuję?
Biegnę i fotografuję. Oglądam i rejestruję świat. Wytrawiam grafiki – fotografie. Pracuję w ciekawym miejscu. Słucham muzyki. I przede wszystkim uczę się, ja się cały czas uczę...

Curicullum Vitae
Historyk, fotograf. Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Kreatywnej Fotografii w Krakowskich Szkołach Artystycznych. W swoich działaniach łączy pasję fotograficzną z grafiką użytkową. Zajmuje się projektowaniem okładek i layoutów, składem publikacji, fotoedycją oraz fotoreportażem. Autor opracowań wielu map historycznych, geograficznych i żeglarskich.
Od 2003 roku współpracuje z Wydawnictwem Literackim,  Wydawnictwem "Góry", Pascalem, WSiP, Światem Książki, Instytutem Pamięci Narodowej, dla których  zaprojektował layouty i okładki oraz przygotował do druku kilkadziesiąt publikacji naukowych, beletrystycznych i poświęconych hobby. 
Współorganizator wystaw i akcji organizowanych przez Wydział Sztuki UP: Festiwal Nauki, Pogromcy Bazgrołów, Wydział Sztuki w Mieście.
Od 2016 roku prowadzi własne zajęcia z przedmiotu "Fotoedycja i fotografia wydawnicza" na kierunku sztuka i media na wydziale sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Pracuje nad rozbudową pracowni poligrafii i drukarni cyfrowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego.
Od 2019 koordynator w wydawnictwie Wydziału Sztuki Drukarnia Sztuki. 
Od wielu lat pasjonuje się fotografią, szczególnie klasyczną – analogową, w aspekcie medium i tajemnic jakie w sobie kryje. Od roku zwraca się też w kierunku technik szlachetnych w fotografii.
Od 2023 uczestnik Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.
Od 2024 członek rzeczywisty Związku Polskich Artystów Fotografików ZPAF.

Nagrody/ Prices
2021 Wyróżnienie honorowe MTG 2021, Honourable Mension MTG 2021, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.
2023 Wyróżnienie w konkursie "Wystaw się w CSW", Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.
2023 Vintage Grand Prix 2023, I nagroda. Vintage Photo Festiwal, Bydgoszcz.
Wystawy indywidualne / indyvidual exhibitions
2018 Irlandia, hall główny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Kraków.
2021 "Muzeum Znaczeń", Galeria 2 Światy, Kraków.
2021 "VisszaterésékPowroty", Mád, Węgry
2022 "Inverso", Galeria Floriańska, Kraków
2022 "Ludzie Rzeki", Galeria Ryza, Kraków
2023 "Alienacje", Galeria Eksperyment, Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych, Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
Wystawy zbiorowe / collective exhibitions
2019 "Druga pochwała warsztatu". Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. 
2021 "Dissonant Futures / Sprzeczne przyszłości", MTG 2021, Nowohuckie Centrum Kultury, wystawa laureatów.
2021 Cyfrowy Kazimierz KAZ_LAB, wystawa w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie
2021 Foto Art Festival, Bielsko-Biała
2021 "Remis" Biennale Fotografii, salon odrzuconych, Ostrów Wielkopolski
2022 "Mieszanina heterogeniczna", ARTzona, Kraków
2022 Biennale Małej Formy Graficznej, Ostrów Wielkopolski 
2022 Urban Photo Awards, Vineria Grudina, Triest, Włochy
2022 "Nostalgia za człowiekiem", wystawa międzynarodowa, Kraków
2023 "Wystaw się w CSW", Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń
2023 Fotoperyferie 2023. Przegląd fotografii w technikach dawnych i alternatywnych, BWA Kielce 
2023 "Połączenia". Poczta Główna w Krakowie, Cracow Art Week KRAKERS, Kraków
2023 Wystawa Ornitologiczna, KRAKERS Cracow Art Week, CSW Wiewiórka, Kraków
2023 Cyfrowy Kazimierz KAZ_LAB, wystawa w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie
​​​​​​​

About Me
Historian, photographer. A graduate of the Faculty of Philosophy and History at the Jagiellonian University. In his activities, he combines a passion for photography with applied graphics. He designs covers and layouts, typesetting, photo editing and photo reportage. Author of many historical, geographical and nautical maps.
Since 2003, he has been working with Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo "Góry", Pascal, WSiP, Świat Książki, Institute of National Remembrance, for which he designed layouts and covers and prepared for printing several dozen scientific, fiction and hobby publications.
Co-organizer of exhibitions and actions organized by the Faculty of Art of the UP: Science Festival, Faculty of Art in the City.
Since 2016, he has been conducting his own classes in the subject of "Photo editing and publishing photography" in the field of art and media at the Faculty of Art of the Pedagogical University in Krakow.
He is working on the expansion of the printing studio and digital printing house at the Faculty of Arts of the Pedagogical University.
Author of the individual and participant of the collective exhibitions.
Winner of the award Honorable mention at the International Print Triennial in Krakow in 2021.
Back to Top